KSCA Registered Coaches

International Arbiter

Beig Saleem

Manjunatha M

Pranesh Yadav K

Promodraj Moree

Vasanth B H

FIDE Arbiter

Aditya Krishnamurthy

Babita B

Basavaraja M

Chandrashekar Upadyaya T

Kamate Jameel Dastagir

Karthik R

Karthik Shetty

Murugasundaram K

Omkar S Dandoti

Raghavendra M V

Ravi Kiran D J

Sachin R B

Shripad K V

Somanath Krishnarao

Sudeep S

National Arbiter

Babu J Poojary

Girish Reddy

Gurumurthy B

Kori Amitanand

Lakshmi N

Md Rafiq S

Naveen A J

Rahul Mayur Sharma

Rajeev Bhatt

Sakshath U K

Shripad Chidambur Hegde

Soundarya U K

Sudhir S

Suresh Babu M H

Suresh J

Upendra K

Vijay Kumar R